Zekayı Etkileyen Çevresel Faktörler Nelerdir?

Yıllardır büyük bir tartışma konusu olan konu zekanın kalıtsal özellikler ile mi yoksa çevresel faktörler ile mi daha fazla geliştiği konusudur. Bazı çevreler zekanın kalıtsal özellikler ile daha fazla geliştiğini belirtirken bu düşüncelerini biyolojik nedenlerle açıklıyorlar. Bir diğer kesim ise zekanın kalıtsal özellikler ile de geliştiğini ancak en çok çevresel faktörler ile daha fazla geliştiğini vurguluyorlar.

Bu düşünceleri bir iyi bir de kötü çevrede yetişen çocukların zekalarının birbirinden farklı olduğunu, eğilimlerinin çeşitlilik gösterdiklerini belirterek dile getiriyorlar. Bu nedenle meraklıları hangi düşüncenin doğru olduğunu tespit etmeye çalışırken zekayı etkileyen faktörler nelerdir sorusuna cevap arıyorlar.

Zekanın Gelişim Aşamaları Nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki zeka soyut bir kavramdır. Sadece kendisini belli eden ancak elle tutulamayan bir olgudur. Biyolojik etkenlere direk bağlı olan bu olgu anne ve baba kromozomları ile meydana gelen yeni bir kuşağa geçiş sağlar. Ancak yeni doğan bir bebeğin anne ve babasından almış olduğu genetik faktörler çevre ile bütünleştiğinde tam anlamı ile zekayı tamamlıyor.

Zekayı belirleyen etkenler uzmanların vermiş olduğu bir örnek ile anlatılabilir. Uzmanlar zeka seviyesi çok yüksek olan bir çocuğun doğduğu andan itibaren sadece bir odada kalması ve o odadan hiç dışarı çıkarılmaması ile aynı zeka düzeyine sahip bir başka çocuğun doğduktan sonra çevre ile iletişim içinde olması örnek verilirken her iki çocuk arasındaki farkın gözle görülür bir fark olacağını bu nedenle çevrenin zeka üzerindeki önemine vurgu yapmışlardır.

Çevrenin Zeka Üzerindeki Etkisi Nedir?

Zekayı etkileyen çevresel faktörler ele alındığında bireyler çevre ile bütünleşik olarak yaşadıklarında çevrede görmüş oldukları iyi kötü güzel ve çirkin olguları ile doğruyu ve yanlışı göre bildikleri gibi kanaat sistemleri gelişir. Bu gelişim çevresel faktörlerin zeka üzerinde oluşturduğu etki ile ortaya çıkar.

Kötü koşulların olduğu bir çevrede yaşayan bir insan ile iyi bir çevre koşuluna sahip bir çevrede yaşayan insanların zeka düzeylerinin farklı olması çevrenin zeka üzerindeki etkisini göstermek için oldukça etkilidir. Ancak zekanın sadece çevreye bağlı olmadığı kalıtımsal özelliklerin de etkisi olması olağandır.