Verimli Bir Veli Toplantısı için 10 Öneri

Öğrencinin eğitiminde öğretmenlerin olduğu kadar elbette ebeveynlerin de yeri çok önemli. Dolayısıyla veli ve öğretmen, birlikte koordine olmalı ve veli toplantısında konuşulması gerekenler böyle belirlenmelidir. Veli toplantılarının etkili geçmesi hem öğretmenlerin işini kolaylaştıracak, hem de veliler çocuklarına karşı daha sağlıklı bir yaklaşımda bulunacaktır. Dolayısıyla, bu yazıda veli toplantısı nasıl olmalıdır sorusunu tartışacağız. Verimli bir veli toplantısı nasıl olur?

Veli Toplantısında Konuşulması Gerekenler

Okullarda düzenli olarak veli toplantıları organize edilirken, buna velilerin katılması zorunludur. Asgari düzeyde katılım, öğretmen-veli arası ilişkiyi sağlamlandıracak ve bu da doğrudan öğrencilere yansıyacaktır. Peki, verimli bir veli toplantısı nasıl olur? Bunu 10 öneriyle açıklayacağız.

  1. Öncelikle, okul aile birliği tarafından ailelere gönderilen toplantı kağıtlarında, gündem belli olmalıdır. Hem öğretmen, hem de veli bunu bilerek iştirak etmeli, veli toplantısında konuşulması gerekenler önceden belirlenmelidir.
  2. Toplantılar dönem başı gerçekleşiyorsa, okulun tüm çalışma şekilleri ailelere tanıtılmalı ve bunlar tartışılmalıdır.
  3. Okul içi kurallar, aileler ve öğretmenler arasında tartışılmalı, buna göre hareket edilmelidir.
  4. Öğrencilerin başarısının artması için konuşmalar yapılmalı, karşılıklı fikir paylaşımı yapılmalıdır. Bu da veli toplantısı nasıl olmalıdır sorusu için önemli bir yanıttır.
  5. Verimli bir veri toplantısı nasıl olmalıdır sorusuna bir diğer yanıt da, öğretmenlerin velilere sadece öğrencilerin olumsuz yanlarını anlatmamasıdır. Eğer bir öğrenci, derslerinde veya okulla uyumunda sorunluysa, öğretmenle aile eksik yanları tartışmalı, durumu pozitif yönde değiştirmek için çabalamalıdır.
  6. Aynı zamanda, bu toplantılarda veli toplantılarının sıklığı da tartışılmalıdır. En sağlıklı yöntem, düzenli aralıklarla toplantı yapıp öğrencilerin başarısını artırmak için çabalamaktır.
  7. Öğrencilerin arkadaşları konuşulmalı, ailelerden de bu yönde isteklerde bulunulmalıdır. Gerekmesi hâlinde, velilerin de çocuğunun arkadaşıyla tanışması gerektiği söylenmelidir.
  8. Toplantıda aynı zamanda gelecek toplantılar da belirlenmeli, sıradaki tarih ortak bir şekilde kararlaştırılmalıdır. Katılımın asgari düzeyde olması önemlidir.
  9. Veliler ve öğretmenler, dönem boyunca başarı için neler yapılabileceğini tartışmalıdır. Öğretmenler, bu noktada ailelere çocuklarına yaklaşım konusunda yardımcı olmalıdır.
  10. Son olarak, veliler eğer okuldan ve öğretmenlerden bir talebi varsa iletmelidir. Okul tarafında eksik görülen yönler tartışılmalı, buna göre hareket edilmelidir.