LYS Açık Uçlu Soru Örnekleri

Açık uçlu sorular da artık YGS-LYS sınavlarında çıkıyor ve sistem eskiye oranla daha değişik bir hâl aldı. Uzun yıllar sonra sınava girecek olanlar veya LYS açık uçlu soru örnekleri arayanlar da bunu merak ediyor. LYS’ye nasıl hazırlanmalıyım ve açık uçlu soru örnekleri yayınlandı mı sorularına yazımız içerisinde yanıt bulabilirsiniz…

LYS Açık Uçlu Soru Örnekleri Yayınlandı mı?

Geçtiğimiz günlerde de konuya dair YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ açıklama yaparken, artık açık uçlu sorular döneminin başladığını, bu uygulamaya yavaş yavaş geçileceğini dile getirmişti. Bu bağlamda LYS açık uçlu soru örnekleri de yayınlanırken, bu sorular öğrenciden belli bir tarihin sorgulanmasında kodlama amaçlı kullanılacak ya da matematikte bir sorunun yanıtı kağıda böyle kopyalanacak. Açık uçlu sorularda çoktan seçmeli seçenek ise bulunmayacak.

2017 LYS sınavında sorulacak açık uçlu soruların sayısı da açıklanırken, örnekler de yayınlandı. LYS 1 sınavında 3 matematik sorusu açık uçlu olacak. LYS 2’de fizikten 1, kimyadan 1, biyolojiden de 1 soru açık uçlu olarak sorulacak. LYS 3 sınavında coğrafyadan 1, Türk dili ve edebiyatından 2 soru açık uçlu olacak. LYS 4 yani sosyal bilimler kısmında ise tarihten 1, coğrafyadan 1 ve felsefe din grubu testlerinden 1 soru açık uçlu olacak. LYS 5 yani yabancı dil testinde ise toplamda 3 tane açık uçlu soru olacak. Peki, LYS’ye nasıl hazırlanmalıyım ?

LYS’ye Nasıl Hazırlanmalıyım ?

Kısa cevaplı soruları, sözcük, sayı veya cümle şeklinde cevap kağıdına kodlayarak doldurabileceksiniz. LYS’ye nasıl hazırlanmalıyım diye sorgulayan adaylar için açık uçlu soru örneklerini aşağıda paylaştık…

LYS Açık Uçlu Soru Örnekleri

açık uçlu soru örnekleriaçık uçlu sorular

 

LYS açık uçlu soru örnekleri şu şekilde:

Örnek 1: Bütün ayrıntıları eşit uzunlukta olan bir üçgen dik prizmanın hacmi 18 birimküptür. Bu prizmanın yanal alanı kaç birimkaredir? Cevap: 36 (Yanıt 3 ve 6 rakamlarını kağıda kodlamak şeklinde verilecek)

Örnek 2: Sistematik adı sodyum hidroksit olan NaOH bileşiğinin yaygın adı nedir? Cevap: Sudkostik (Kağıda Sudkostik’in harfleri kodlanacak)

Örnek 3: Konusu bir paşanın oğlu ile bir cariyenin aşk macerası olan eser, bir zamanlar artık kapanmak üzere olan bir devrin cariyeli, köleli büyük konak hayatının Türk romanındaki en başarılı örneğidir. Sırf Cariye olduğu için konak sahibinin oğlu ile evlenemeyen Dilber’in hayatı anlatılır bu romanda.

Bu parçada sözü edilen eserin adı nedir? Cevap: Sergüzeşt (Sergüzeşt’in harfleri kodlanacak)