Eğitim Sistemimiz ve Sınavlar

Her yıl ülkemizde SBS seviye belirleme, ÖSYM ve LYS Üniversite ve Lisans Yerleştirme, ALES Askeri Liseler, TUS Tıpta uzmanlık, YDS yabancı dil, PMYO polis meslek yüksek okulu, KPSS Kamu Personel seçme, YOUS tıpta yeni dal uzmanlık sınavı gibi birçok sınav yapılmaktadır.

Hayatımız adeta sınavdan ibarettir. Gençlerimiz sınavla yatıp, sınavla kalkar bir hale gelmiştir. Evde, okulda, her yerde çocuklar sürekli test çözmektedir. Ekonomik durumları iyi aileler çocuklarını daha erken özel ders aldırıyorlar.

Sporun herhangi bir dalında lisansı bulunan, kitap yazan, bir buluş icat eden, müzik aleti çalan, resim yapan veya bilimsel bir çalışmayla kendini kanıtlayan çocuklara ek puan verilir. Soruların içeriğinde değişme, açık sorular sorulması durumunda gençler daha çok sosyal etkinliklere yönlendirilmiş olacaktır. Bu durumda sınav stresi ve kaygısından uzaklaşmış olacaklardır. Hatta sınavların sadece testten ibaret olmadığını görüp kendilerini geliştirme gayreti içine gireceklerdir.

Sınavda çıkan test sorularının bazısı günlük hayatta fazla işimize yaramamaktadır. Hazırlanan soru ve testler yaşadığımız hayata uygun olmalıdır. Konular kısaltılarak ve önemli olmayan konularda fazla ayrıntıya girmeden test soruları hazırlanabilir.

Çocuklarımız, gençlerimiz yukarıda belirttiğimiz gibi sürekli test çözmektedirler. Durumları iyi olan veliler, çocukları için her türlü imkân sağlayabilirler. Başarı yönünden durumu iyi olan ailelerin çocukları, diğer çocuklara göre hep önde gitmektedirler. Sınavlardan düşük puan alan çocuklarını özel bir üniversiteye göndererek eğitimini devam etmesini sağlıyorlar. Ülkemizde eğitim sorununun bulunduğu aşikardır.