Aday Öğretmen Yetiştirme Programları Neler Kazandırmaktadır?

Aday öğretmen yetiştirme programı öğretmen adayları için oldukça verimli bir program olarak dikkat çekiyor. Öğretmen yetiştirme programları arasında en etkili programlardan birisi de aday öğretmen yetiştirme programlarıdır. Aday öğretmen programlarının kişiler üzerinde önemli etkileri söz konusudur. Bunların başında bir ders için ön hazırlık, dersin işlenişi ve dersin değerlendirme süreci gibi önemli verilerin oluşmasında etkilidir.

Bu program ile birlikte adaylar ders materyallerini hazırlama ve kullanma süreçlerini hızlandırarak eğitimlere katılırlar. Yetiştirme programları ile birlikte aynı zamanda öğretme ve öğrenme süreçleri ile ilgili meydana gelebilecek sorunların çözümleri öğrenilerek çözüm üretme teknikleri geliştirilir. Aynı zamanda eğitim ortamlarının yönetim süreçleri ile ilgili gerekli bilgiler elde edilir.

Aday öğretmenler bu yetiştirme programları ile birlikte okul için eğitim faaliyetleri ve kültürel etkinler ile ilgili gerekli bilgileri temin ederler. Görev yapılacak eğitim ve öğretim çevresinin tanınmasına olanak sağlanır. Sosyal sorumluluk faaliyetleri ile gönüllülük esaslarının gelişmesinde katkı da bulunur. Güncel eğitim haberleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları açısından da oldukça önemlidir.

Yetiştirme Programları İle İlgili Özellikler Nelerdir?

Aday öğretmen yetiştirme programı ile aday öğretmenler günde 8 saat olacak şekilde ders ve diğer görevleri haricinde süreçlerde adaylık eğitimleri ile ilgili işlemlerini yerine getirecektir. Bu süre içerisinde aday öğretmenler için yapmış oldukları hizmetler ve girmiş oldukları dersler ile ilgili herhangi bir ücret ödenmiyor.

Öğretmen yetiştirme programı süreci eğitim kurumunun yöneticisi ve danışman tarafından aday öğretmenlere verilecek program dahilinde yerine getiriliyor. Aday öğretmenlik programlarında güncel eğitim haberleri konulu çalışmalar da yapılıyor.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programlarının Çalışma Usulleri Nelerdir?

Aday öğretmen yetiştirme programları ile aday öğretmenler 144 saat ders planlama değerlendirme ve hazırlama dersi ve 90 saat ders uygulaması dersi alıyorlar. Öğretmen yetiştirme programları uygulamasında bu ders süreleri standart özelliğe sahiptir.

Aday öğretmenler bu faaliyetlerini adaylık eğitimleri sırasında bizzat girdikleri derslerde ve bu derslerin hazırlık aşamasında gerçekleştiriyorlar. Güncel eğitim haberleri ile eğitim standartları da aday öğretmenlerin bilgisine sunularak eğitim stratejilerini geliştirmede oldukça önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.